תקנון האתר

תקנון האתר

“אתי ברכה – מגע וריח”

תקנון אתר

כללי:

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
האתר מציע למשתמשים בו מידע בנוגע לתחומי פעילותה של “אתי ברכה – מגע וריח” (להלן: “מפעילת האתר”), מידע ושיטות טיפול בעולם הרפואה המשלימה וכן האתר מציע  רכישה של מוצרים שונים.
השימוש באתר, לרבות קבלת מידע ושירותים באמצעות האתר, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן.

תנאי השימוש באתר והזכויות הקנייניות:

 • המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בכפוף לכל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא במפעילת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.
 • כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם במפעילת האתר או מי מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכות במלואן למפעילת האתר.
 • המשתמש מתחייב לא להפר כל זכות של מפעילת האתר או צד שלישי כאמור, לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודיות רפואית, סודות מסחריים, סימני מסחר ופטנטים. כמו כן, מתחייב המשתמש כי הוא לא יעשה באתר כל שימוש לרעה ולא ינקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע במפעילת האתר או במשתמשים אחרים לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.
 • הזכות לעשות שימוש במידע באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של מפעילת האתר לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש.
 • הקלטות של דמיון מודרך נרכשות לתקופה בת שנה בלבד. לרוכשים תינתן סיסמא אישית והם יוכלו להשתמש בה ולהאזין במשך שנה, עד שיפוג תוקף השימוש.
 • מבצעים על מוצרים שונים הינם בכפוף למלאי מוגבל.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים ולבטל עסקה בשל מלאי חסר, בכפוף למתן זיכוי במידת הצורך.

אחריות האתר לתכנים:

האתר מציג תכנים המתייחסים לרפואה משלימה.
אין לראות במידע זה ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי.

אחריות לטיפולים ולמוצרים :

 • המוצרים הנמכרים באתר אינם תרופות. אין לראות במוצרים אלו כמוצרים רפואיים או כטיפול תרופתי, והם לא מאושרים על ידי משרד הבריאות כתרופות.
 • למפעילת האתר אין אחריות על מוצרים הנמכרים מיבואנים שונים באתר ונמסרו ללקוח סגורים ובאריזתם המקורית.
 • תוקף המוצרים הנרקחים הינו ל 7 חודשים בלבד, אלא אם צוין אחרת לגבי מוצר ספציפי.
 • הטיפולים המוצעים באתר הינם טיפולים משלימים ואלטרנטיביים, אין לראות בהם כטיפולים רפואיים, הם אינם תחליף לטיפולים רפואיים ו/או פסיכולוגיים ולא הוכרו בישראל כענף במדע הרפואה. לא נוכל להתחייב על השפעת הטיפול הניתן בשל השוני בין המטופלים וההשפעה השונה על כל מטופל.

מדיניות שמירת פרטיות:

אנו מחויבים לפרטיות המטופלים והגולשים, שמירה על סודיות רפואית ולא נעביר את פרטי המטופלים והגולשים לצד ג’, אלא לפי הוראות החוק. איננו שולחים ספאם או מודעות של צד ג’.

מדיניות שילוח מוצרים:

במקרה בו נבחר איסוף עצמי, המוצר ימתין לאיסוף בחנות עד 7 ימים מיום הזמנתו.
איסוף עצמי יוכל להתבצע לא מוקדם מאשר 24 שעות ממועד קבלת האישור על חיוב העסקה בדואר אלקטרוני שלך (לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק).
שעות הפעילות של החנות הינן בימים א’ – ה’ בין השעות 9:00 – 16:00.
משלוחים מבוצעים בדואר רשום ואין התחייבות למועד הגעה, שהינו תלוי בזמני דואר ישראל.
מוצר שלא יגיע ליעדו יישלח בשנית במקרה הצורך.

ביטול עסקה:

 • ניתן לבטל עסקה כל עוד המוצר לא נשלח או נאסף. במידה והמוצר נשלח או נאסף לא ניתן לבטל את העסקה, בהתאם לתקנות משרד הבריאות. למרות האמור, ניתן להחזיר מוצר שלא נפתח, במצב חדש, באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש, תוך 14 ימים מיום הגעתו, וזאת בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 • הודעה על ביטול השתתפות בקורסים תעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד ותזכה בהחזר כספי יחסי מיום מתן ההודעה.

עמידה בתקן סליקה:

האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים. הסליקה מתבצעת על ידי מנגנון מאובטח של חברת סליקה ופרטי הכרטיס לא נשמרים באתר.
המכירה מותרת מגיל 18 ומעלה בלבד.
הגלישה באתר ו/או הרשמתך כלקוח לקבלת שירותים, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

מדיניות פרטיות:

אנו מחויבים להגן על פרטיותך. אנו נשתמש במידע שאנו אוספים אודותיך אך ורק באופן חוקי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ”א – 1981 ועל פי כל דין.

אבטחת מידע:

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, ואולם אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דין ומקום שיפוט:

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל.

שינויים בתקנון:

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תקנון זה, תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש.